Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, STAR STORAGE S.A. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

 

Scopul colectarii datelor este: utilizare a datelor in transmiterea de mesaje directe prin campanii de comunicare si informare asupra produselor si serviciilor furnizate de STAR STORAGE S.A.

 

Sunteti/nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare in transmiterea de mesaje directe prin campanii de comunicare si informare asupra produselor si serviciilor furnizate de STAR STORAGE S.A. Refuzul dvs. determina o comunicare punctuala, solicitata, si nu veti fi inclus in baza de date catre care se transmit mesaje de comunicare.

 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: departamentului de Marketing si Vanzari consultative.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata companiei STAR STORAGE S.A., Bld. Prof. Dimitrie Pompei nr 8, etaj 1, sector 2, Bucuresti, in atentia departamentului Marketing, sau pe adresa marketing@star-storage.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal\” se utilizeaza, in mod exceptional, in situatia in care nu se poate realiza informarea in alte modalitati (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, daca acestea sunt inregistrate).